Jak rozpoznawać i pielęgnować uzdolnienia u dzieci?

Uczestnicy: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

supernauczycielMetody pracy: wykład z prezentacją, burza mózgów, ćwiczenia.

Zagadnienia:

  • Uzdolnienia i talenty, czyli co jest czym?
  • Rozwijanie zdolności w oparciu o naturalne potrzeby i rozwój dziecka.
  • W jaki sposób pobudzać, a nie hamować w dziecku kreatywność?
  • Trening twórczości. Rola grupy i nauczyciela w procesie twórczym.
  • Metody rozpoznawania uzdolnień u dzieci i dbanie o ich rozwój.
  • Stymulowanie sukcesu dziecka – praktyczne rozwiązania.

Opracowanie i prowadzenie szkolenia: Małgorzata Owczarek

Cena: 90 zł.