ABC nauczania polskiego jako języka obcego

 

Wielu nauczycieli w naszych szkołach i przedszkolach z dnia na dzień musiało się zmierzyć z nową trudnością, jaką jest nauczanie dzieci nie posługujących się  językiem polskim. Jak się z nimi komunikować? Jak uczyć ukraińsko- i rosyjskojęzyczne dzieci języka polskiego? Z jakich pomocy korzystać i jak nie popełniać błędów?

Szkolenie on-line dla nauczycieli, którzy uczą cudzoziemskie dzieci języka polskiego, zwłaszcza dla tych, którzy nie mają przygotowania glottodydaktycznego.

Czas: 2,5 godziny.

Zagadnienia:

 • Jak odnaleźć się w gąszczu (nie)darmowych podręczników do nauki języka polskiego jako języka obcego?
 • Polecane publikacje do nauki języka polskiego dla dzieci ukraińsko- i rosyjskojęzycznych.
 • Inne materiały, które warto wykorzystywać na lekcjach.
 • Miniporadnik metodyczny – sprawdzone metody, dobre praktyki.
 • Typowe błędy popełniane przez uczniów ukraińsko- i rosyjskojęzycznych – na co należy zwrócić szczególna uwagę? (błędy w wymowie, false friends, błędy gramatyczne).
 • Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.

Prowadząca: Wioletta Dorosz

Cena: 50 zł (dochód ze szkolenia zostanie przeznaczony na wsparcie uchodźców z Ukrainy).

Zgłoszenia: https://szkolenia.supernauczyciel.pl/zgloszenia/webinar-na-zywo

Metody motywacji pozytywnej – jak zachęcać uczniów do efektywnej nauki? (webinar)

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych. 

supernauczyciel

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.

Szkolenie on-line w formule spotkania, gwarantującej aktywny udział uczestników: miniwykład, rozmowa, pokaz, dyskusja moderowana, burza mózgów, praca w grupach.

Zagadnienia:

 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna, czyli o źródłach motywacji.
 • Sposoby na motywowanie uczniów – praca w grupach z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas modułu pierwszego.
 • Prezentowanie dobrych praktyk w pracy nad motywacją wewnętrzną uczniów.
 • Dlaczego czasami nam się nie chce, czyli o motywacji z perspektywy badań.

Prowadząca: Małgorzata Owczarek

Cena: 90 zł.

Emisja głosu w zawodzie nauczyciela (webinar)

Uczestnicy: Szkolenie skierowane są do nauczycieli, pedagogów, którzy chcą prawidłowo i atrakcyjnie operować głosem i poznać zasady higieny głosu.

supernauczyciel

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.

Szkolenie w formie webinaru lub w trybie sppotkania – zajęcia mają charakter praktyczny (prezentacja ćwiczeń), wzbogacone są treściami teoretycznymi.

Zagadnienia:

 • podstawowe zagadnienia dotyczące emisji głosu (rola dykcji, intonacji, akcentu w procesie mówienia, istotne elementy komunikacji niewerbalnej, które towarzyszą każdej wypowiedzi);
 • ćwiczenia rozluźniające;
 • praca nad wzmocnieniem głosu i wzbogaceniem jego brzmienia poprzez ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia narządów mowy, artykulacyjne;
 • wprawki dykcyjne, ćwiczenia intonacji i akcentu, wierszyki łamiące jęzki;
 • znaczenie higieny głosu w procesie mówienia – poznanie zasad skutecznego zapobiegania chorobom narządu głosu oraz sposobów dbania o głos, by mówić długo, swobodnie i nie odczuwać zmęczenia.

Prowadząca: Katarzyna Kasperkiewicz-Morlewska.

Cena: 90 zł.

Praca z dzieckiem nieśmiałym (webinar)

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.supernauczyciel

Szkolenie on-line w trybie spotkania,  gwarantującym uczestnikom aktywny udział, studium przypadków, dyskusja.

Zagadnienia:

 • Co to jest nieśmiałość i w czym się przejawia?
 • Mechanizm powstawania nieśmiałości.
 • Mówienie językiem uczuć sposobem komunikacji z dzieckiem nieśmiałym.
 • Praca z dzieckiem nieśmiałym w szkole i w domu (propozycje zajęć, ćwiczenie scenek, szukanie rozwiązań konkretnych problemów).

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 90 zł.