Jak makiem zasiał – jak wyciszać dzieci w wieku 3-10 lat i wzmacniać ich zdolność koncentracji

Uczestnicy: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, specjaliści, nauczyciele wspomagający.

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:

  • przyczyny trudności w koncentracji uwagi u dzieci
  • propozycje działań nauczyciela wzmacniających koncentrację uwagi u dzieci
  • sposoby wyciszania grupy
  • ćwiczenia i zabawy rozwijające zdolność skupiania uwagi oraz regulacji procesów pobudzania i hamowania.

Uczestnicy poznają sprawdzone metody stosowane m.in. w pedagogice montessoriańskiej, waldorfskiej i planie daltońskim. 

Szkolenie to można potraktować jako zamkniętą całość lub jako pierwszą część szkolenia pt. "Dobra dyscyplina w grupie przedszkolnej" (dla osób chcących zgłębić temat). 

 Prowadząca: Małgorzata Salamon.

Cena: 120 zł

Szkolenie dla grup zamkniętych (na zamówienie placówek) – cena uzależniona od liczebności grupy (co najmniej 3 osoby), kwota minimalna: 2000 zł.

Możliwa modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez placówki.