Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – rozwiązania praktyczne (warsztaty)

 Uczestnicy: nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktyczne.

Grupa: do 12 osób.

Webinar: wykład z prezentacją, ćwiczenia, dyskusja, ćwiczenia, wymiana doświadczeń.

supernauczyciel

Zagadnienia:

  • Analiza i konstruowanie zadań sprawdzających znajomość lektur obowiązkowych.
  • Konstruowanie tematów wypracowań o charakterze twórczym oraz argumentacyjnym.
  • Zastosowanie kryteriów oceniania wypracowań o charakterze twórczym oraz argumentacyjnym.
  • Do czego uczniowie nie przywiązują wagi na egzaminie – spostrzeżenia egzaminatora.

Prowadzący: Robert Chamczyk

Cena: 115 zł.

Szkolenie dla grup zamkniętych (na zamówienie placówek) – cena uzależniona od liczebności grupy (co najmniej 3 osoby), kwota minimalna: 2000 zł.

Możliwa modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez placówki.