Diagnoza gotowości szkolnej w praktyce

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej. 

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: miniwykład, dyskusja moderowana, praca indywidualna, w parach, małych grupach.

Zagadnienia:

 • Podstawa prawna wydania rodzicom dziecka, spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 • Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej podsumowaniem pracy z dzieckiem – co dziecko opanowało, w których obszarach potrzebuje wsparcia ze względu na swoje zdolności lub problemy.
 • Dojrzałość szkolna a gotowość szkolna. 
 • Uporządkowanie wiedzy o aspektach gotowości szkolnej – charakterystyka kryteriów dojrzałości:
  • diagnoza dziecięcych czynności samoobsługowych;
  • diagnoza sprawności fizycznych – zwrócenie uwagi na lateralizację;
  • diagnoza dojrzałości psychicznej – procesy poznawcze, mowa;
  • diagnoza dojrzałości społecznej – kontakty rówieśnicze, współpraca w grupie.
 • Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej – jak opracować dokument?  (pomocne wskazówki, przykładowe sformułowania).

Prowadząca: Katarzyna Pernach-Brzostek.

Cena: 115 zł.