Konstruowanie zadań szkolnych i egzaminacyjnych

 Uczestnicy: nauczyciele uczący różnych przedmiotów, zwłaszcza zaczynający pracę w zawodzie.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: wykład z prezentacją, ćwiczenia.

supernauczyciel

Zagadnienia:

  • Typy i rodzaje zadań na sprawdzianach szkolnych i egzaminach zewnętrznych.
  • Charakterystyka zadań egzaminacyjnych.
  • Najczęściej popełniane błędy w budowaniu zadań.
  • Konstruowanie zadań samodzielnych i do materiałów źródłowych – ćwiczenia praktyczne.

Prowadzący: Robert Chamczyk

Cena: 115 zł.