Gry i zabawy przeciwko agresji

Uczestnicy: nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

supernauczycielGrupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: miniwykład z prezentacją, pokaz, ćwiczenia, wymiana doświadczeń.

Zagadnienia:

  • Gry i zabawy na dobry klimat w grupie – uczące współpracy i integracyjne (m.in. ciekawe sposoby przełamywania pierwszych lodów, szukanie podobieństw i różnic, poznawanie swoich
    zalet, zainteresowań, umiejętności).
  • Gry i zabawy przeciwko agresji (konstruktywne przezwyciężanie złości i agresji, nauka akceptacji i wyrażania swoich uczuć).
  • Opowiadania przeciwko złości – praca z wykorzystaniem bajek i opowieści.

Prowadząca: Monika Gregorczuk.

Cena: 110 zł.