Gry i zabawy przeciwko agresji

Uczestnicy: nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

supernauczycielGrupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: miniwykład z prezentacją, pokaz, ćwiczenia, wymiana doświadczeń.

Zagadnienia:

  • Gry i zabawy na dobry klimat w grupie – uczące współpracy i integracyjne (m.in. ciekawe sposoby przełamywania pierwszych lodów, szukanie podobieństw i różnic, poznawanie swoich
    zalet, zainteresowań, umiejętności).
  • Gry i zabawy przeciwko agresji (konstruktywne przezwyciężanie złości i agresji, nauka akceptacji i wyrażania swoich uczuć).
  • Opowiadania przeciwko złości – praca z wykorzystaniem bajek i opowieści.

Prowadząca: Monika Gregorczuk.

Cena: 120 zł.

Szkolenie dla grup zamkniętych (na zamówienie placówek) – cena uzależniona od liczebności grupy (co najmniej 3 osoby), kwota minimalna: 2000 zł.

Możliwa modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez placówki.