Muzyka w klasach 1-3. Proste pomysły na prowadzenie ciekawych zajęć

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

supernauczyciel

Zagadnienia:

  • Symbole muzyczne.
  • Klucz wiolinowy na wesoło.
  • Pięciolinia w ruchu.
  • Dźwięki gamy C-dur – oswajamy i przyswajamy.
  • Nuty i pauzy – nie taki diabeł straszny, czyli tajemniczy szyfr dla niewtajemniczonych.
  • Granie na instrumentach z wykorzystaniem prostych zapisów nutowych oraz samych dźwięków gamy C-dur.
  • Metrum i ćwiczenia rytmiczne – indywidualne i grupowe.
  • Instrumenty – podział i prezentacja.
  • Tworzenie swoich instrumentów.
  • Propozycje różnych ćwiczeń, zabaw i kart pracy do powyższych tematów

Prowadząca: Justyna Klimek

Cena: 110 zł