Jak motywować uczniów do nauki?

Uczestnicy: nauczyciele, którzy chcą, aby uczniowie ich szanowali, słuchali i byli z nimi w dobrym kontakcie. 

supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: miniwykład, odgrywanie scenek, dyskusja moderowana, burza mózgów, wizualizacja.

Zagadnienia:

  • Określenie przyczyn niskiej motywacji do nauki: jak dochodzić do źródła przyczyn, określanie rodzajów tych źródeł.
  • Motywacja: czym jest, jak się kształtuje jej dynamika, motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.
  • Jak zmienić motywację ucznia z wewnętrznej na zewnętrzną?
  • Narzędzia wpływania na motywację – na jej pojawienie się i utrzymanie, m.in. dialog motywujący, konstruowanie wizualizacji, list do siebie, praca ze zniekształceniami poznawczymi (technika poznawczo-behawioralna).
  • Budowanie poczucia własnej wartości jako istotny czynnik motywacji do nauki.
  • Inne czynniki wpływające na chęć do uczenia się.
  • Konstruowanie planu pracy z uczniem, któremu nie chce się uczyć.

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 110 zł.