Zabawy muzyczne z wykorzystaniem elementów metody Batii Strauss

Uczestnicy: osoby pracujące w żłobkach, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia: 

  • Różnorodne formy wprowadzania dzieci w świat muzyki klasycznej.
  • Zabawy i ćwiczenia polegające na aktywnym słuchaniu muzyki i na jej przeżywaniu
  • Wykorzystywanie prostych instrumentów muzycznych wykonanych z przedmiotów codziennego użytku.
  • Zabawy z tańcem i śpiewem.

Uczestnicy szkolenia są proszeni o przyniesienie na zajęcia pendrive'a w celu zgrania materiałów oraz zakręcanej plastikowej butelki, np. po jogurcie pitnym, i butelki po wodzie mineralnej Żywiec (chodzi o to, żeby boki butelki nie były gładkie, tylko ze żłobieniami).

Prowadząca: Marta Kudła.

Cena: 110 zł.