Dialog motywujący w szkole (wprowadzenie do tematu)

Uczestnicy: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

supernauczyciel

Metoda warsztatowa: analiza przypadków, odgrywanie scenek, dyskusja, dobre praktyki, wymiana doświadczeń.

Zagadnienia: 

  • Założenia dialogu motywującego (czym jest dialog motywujący, jaka jest jego filozofia, w jakich sytuacjach warto go zastosować).
  • Podstawowe techniki stosowane w dialogu motywującym (poznanie i kształtowanie umiejętności budujących u uczniów poczucie sprawczości, wiarę we własne możliwości oraz wewnętrzną motywację (nie tylko do nauki).
  • Zastosowanie dialogu motywującego w szkole (ćwiczenie rozmów z uczniami).

Prowadząca: Monika Gregorczuk.

Cena: 110 zł.