Tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów edukacji.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

supernauczyciel

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa. 

Zagadnienia:

  • Poznanie darmowych i ogólnodostępnych platform do tworzenia materiałów interaktywnych.
  • Tworzenie własnych materiałów dydaktycznych (puzzle, krzyżówki, gry, quizy, testy).
  • Korzystanie z kreatorów do tworzenia kart pracy.
  • Tworzenie klasy online z możliwością śledzenia zaangażowania uczniów w rozwiązywanie polecanych im zadań.

 Prowadząca: Ewa Stolarczyk.

Cena: 115 zł.