Budzimy zmysły – zabawy i różne formy aktywności dla dzieci do lat trzech i starszych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia: supernauczyciel

  • Zabawy integracyjne.
  • Gry i zabawy rozluźniające, relaksacyjne, masażyki.
  • Zabawy muzyczno-ruchowe.
  • Wierszyki ilustrowane ruchem, działania teatralne.
  • Zabawy plastyczne z wykorzystaniem materiałów spożywczych, przepisy na różne masy plastyczne, jadalne farby ekologiczne.
  • Pobudzanie zmysłów za pomocą samodzielnie wykonanych ścieżek sensorycznych.

Uczestnicy warsztatów poznają sposoby uatrakcyjniania zajęć poprzez wykorzystanie w zabawach przedmiotów codziennego użytku.

Prowadząca: Marta Kudła.

Cena: 115 zł.