Sprawne ręce mogą więcej – terapia ręki w praktyce

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, specjaliści.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia: supernauczyciel

  • Nie tylko dłonie – o zależności między postawą ciała i ogólną sprawnością a możliwościami manualnymi dziecka.
  • Stymulowanie funkcji grafomotorycznych.
  • Zabawy, ćwiczenia, zadania służące usprawnianiu małej i dużej motoryki.
  • Sposoby zachęcania dzieci do koncentrowania się na wykonywanych zadaniach.
  • Pomysły aktywności plastycznych i innych stymulujących pracę dłoni.
  • Przepisy na zwykłe i niezwykłe masy plastyczne, które można wykorzystać do rozwijania umiejętności grafomotorycznych.
  • Ćwiczenia grafomotoryczne podczas zabaw tematycznych.

Prowadząca: Małgorzata Spilarewicz.

Cena: 110 zł.