Skup się! – jak wzmacniać koncentrację uwagi u dzieci?

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.supernauczyciel

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: studium przypadków, odgrywanie scenek.

Zagadnienia:

  • Przyczyny trudności w koncentracji uwagi u dzieci – jak rozpoznać przyczynę i jak ukierunkować oddziaływania wspierające?
  • Propozycje do zbierania wywiadu i ukierunkowania obserwacji dziecka – czym jest ADD, czyli zespół zaburzeń uwagi?
  • Jak rozwijać zdolność skupienia uwagi oraz ją rewalidować? – ćwiczenia i zabawy do pracy indywidualnej i grupowej.

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 120 zł.

Szkolenie dla grup zamkniętych (na zamówienie placówek) – cena uzależniona od liczebności grupy (co najmniej 3 osoby), kwota minimalna: 2000 zł.

Możliwa modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez placówki.