Skup się! – jak wzmacniać koncentrację uwagi u dzieci?

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.supernauczyciel

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: studium przypadków, odgrywanie scenek.

Zagadnienia:

  • Przyczyny trudności w koncentracji uwagi u dzieci – jak rozpoznać przyczynę i jak ukierunkować oddziaływania wspierające?
  • Propozycje do zbierania wywiadu i ukierunkowania obserwacji dziecka – czym jest ADD, czyli zespół zaburzeń uwagi?
  • Jak rozwijać zdolność skupienia uwagi oraz ją rewalidować? – ćwiczenia i zabawy do pracy indywidualnej i grupowej.

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 110 zł.