Podstawy konstruowania zadań szkolnych i egzaminacyjnych

Uczestnicy: nauczyciele różnych etapów kształcenia uczący różnych przedmiotów.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

supernauczyciel

Zagadnienia:

  • Typy i charakterystyka zadań.
  • Konstruowanie zadań do testu.
  • Błędy w konstruowaniu zadań.
  • Elementy pomiaru dydaktycznego.

Uczestnicy szkolenia wykonują ćwiczenia praktyczne, do których otrzymają informację zwrotną.

Opracowanie kursu: Robert Chamczyk

Cena: 80 zł.