Kreatywna świetlica (e-learningowe)

Uczestnicy: nauczyciele świetlicy

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

 Zagadnienia:

  • Kreatywne zabawy rysunkowe.
  • Proste i efektowne prace plastyczne.
  • Kreatywne zabawy świetlicowe.
  • Drama na świetlicy.
  • Znane, sprawdzone zabawy.
  • Rady dotyczące organizacji pracy w świetlicy.
  • Propozycje związane z zagospodarowaniem przestrzeni.

Opracowanie kursu: Justyna Klimek

Cena: 90 zł.

supernauczyciel  supernauczyciel  supernauczyciel