Skup się! – jak wzmacniać koncentrację uwagi u dzieci? (e-learningowe)

Uczestnicy: wszyscy zainteresowani tematem – nauczyciele, asystenci, nauczyciele wspomagający, psychologowie, pedagodzy.

supernauczycielCzas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

Zagadnienia:

  • Uwaga i koncentracja uwagi, funkcje procesu uwagi.
  • Rozwój uwagi u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
  • Możliwe przyczyny trudności w skupieniu się.
  • Syndrom ADD (zaburzenia koncentracji uwagi).
  • Reguły pracy z dziećmi, które mają problem ze skupieniem się.
  • Propozycje zabaw wzmacniających koncentrację uwagi.
  • Gry edukacyjne sprzyjające koncentracji uwagi.

Opracowanie kursu: Barbara Kołtyś (psycholog, psychoterapeuta)

Cena: 90 zł.