ABC dobrego wychowawcy

Uczestnicy: wszyscy zainteresowani.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych.

supernauczyciel

Zagadnienia:

  • Zadania i obowiązki wychowawcy.
  • Program wychowawczy klasy.
  • Wprowadzanie zasad i nauka ich przestrzegania.
  • Kształtowanie relacji z uczniami – komunikacja budująca porozumienie, kształtująca postawy asertywne i umiejętności porozumiewania się bez przemocy.
  • Sztuka motywowania uczniów.
  • ABC metod aktywizujących.
  • Integracja, motywowanie, wspieranie – przykładowe scenariusze godzin wychowawczych.
  • Współpraca i komunikacja z rodzicami – style komunikacji, propozycje zajęć integracyjnych dla rodziców, dobre praktyki w zakresie współpracy z rodzicami.
  • Asertywny nauczyciel – szczęśliwszy nauczyciel.

Opracowanie kursu: Ewa Wojtyra, Robert Chamczyk.

Cena: 85 zł.