Czy utoniemy w morzu śmieci? – jak uczyć o globalnym problemie gospodarowania odpadami

 

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.

Szkolenie on-line w trybie spotkania, dzięki czemu uczestnicy mogą brać w nim aktywny udział.

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną dobre praktyki związane z edukacją ekologiczną w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Uczestnicy poznają sytuacje edukacyjne, narzędzia i metody pracy, dzięki którym dzieci zrozumieją takie zagadnienia i problemy, jak:

 • odpady, czyli co to i jak z nimi postępować?;
 • plastikowy problem;
 • recykling, upcykling, zero waste – sposoby na zaśmiecanie planety;
 • Trash art – twórczy sposób na odpady;
 • koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Prowadząca: Dorota Sobierańska

Cena: 90 zł.

Praca z dzieckiem nieśmiałym (webinar)

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.supernauczyciel

Szkolenie on-line w trybie spotkania,  gwarantującym uczestnikom aktywny udział, studium przypadków, dyskusja.

Zagadnienia:

 • Co to jest nieśmiałość i w czym się przejawia?
 • Mechanizm powstawania nieśmiałości.
 • Mówienie językiem uczuć sposobem komunikacji z dzieckiem nieśmiałym.
 • Praca z dzieckiem nieśmiałym w szkole i w domu (propozycje zajęć, ćwiczenie scenek, szukanie rozwiązań konkretnych problemów).

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 90 zł.

Metody motywacji pozytywnej – jak zachęcać uczniów do efektywnej nauki? (webinar)

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych. 

supernauczyciel

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.

Szkolenie on-line w formule spotkania, gwarantującej aktywny udział uczestników: miniwykład, rozmowa, pokaz, dyskusja moderowana, burza mózgów, praca w grupach.

Zagadnienia:

 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna, czyli o źródłach motywacji.
 • Sposoby na motywowanie uczniów – praca w grupach z wykorzystaniem wiedzy zdobytej podczas modułu pierwszego.
 • Prezentowanie dobrych praktyk w pracy nad motywacją wewnętrzną uczniów.
 • Dlaczego czasami nam się nie chce, czyli o motywacji z perspektywy badań.

Prowadząca: Małgorzata Owczarek

Cena: 90 zł.

Emisja głosu w zawodzie nauczyciela (webinar)

Uczestnicy: Szkolenie skierowane są do nauczycieli, pedagogów, którzy chcą prawidłowo i atrakcyjnie operować głosem i poznać zasady higieny głosu.

supernauczyciel

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.

Szkolenie w formie webinaru lub w trybie sppotkania – zajęcia mają charakter praktyczny (prezentacja ćwiczeń), wzbogacone są treściami teoretycznymi.

Zagadnienia:

 • podstawowe zagadnienia dotyczące emisji głosu (rola dykcji, intonacji, akcentu w procesie mówienia, istotne elementy komunikacji niewerbalnej, które towarzyszą każdej wypowiedzi);
 • ćwiczenia rozluźniające;
 • praca nad wzmocnieniem głosu i wzbogaceniem jego brzmienia poprzez ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia narządów mowy, artykulacyjne;
 • wprawki dykcyjne, ćwiczenia intonacji i akcentu, wierszyki łamiące jęzki;
 • znaczenie higieny głosu w procesie mówienia – poznanie zasad skutecznego zapobiegania chorobom narządu głosu oraz sposobów dbania o głos, by mówić długo, swobodnie i nie odczuwać zmęczenia.

Prowadząca: Katarzyna Kasperkiewicz-Morlewska.

Cena: 90 zł.