Trening motywacji i efektywne zarządzanie czasem w środowisku szkolnym

Uczestnicy: Nauczyciele wszystkich etapów kształcenia i inni pracownicy szkoły.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

Szkolenie on-line – zajęcia mają charakter praktyczny (prezentacja ćwiczeń), wzbogacone są treściami teoretycznymi.

Motywacja do pracy i efektywne zarządzanie czasem jest szczególnie ważne w pracy szkoły.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób określić cel oraz sporządzić strategię procesu motywowania samego siebie w zależności od konkretnej sytuacji.
Warsztatowa forma szkolenia umożliwia przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń najskuteczniejszych metod zarządzania także w odniesieniu do własnego celu, charakteru i stylu pracy. Uczestnicy zyskają wiedzę na temat, w jaki sposób motywować nowocześnie, skutecznie oraz jak efektywne zarządzać czasem i zadaniami oraz ustalać priorytety. Dowiedzą  się również, że optymalne wykorzystanie godziny pracy to podstawa do konsekwentnego osiągania zaplanowanych celów i marzeń zawodowych.

Prowadząca: Katarzyna Kasperkiewicz-Morlewska.

Cena: 55 zł.

Zdrowie psychiczne i dobrostan uczniów. Praktyczny poradnik wychowawcy

Uczestnicy: Nauczyciele ze szkół podstawowych.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

Szkolenie on-line.

Szkolenie on-line – zajęcia mają charakter praktyczny (prezentacja ćwiczeń), wzbogacone są treściami teoretycznymi.

Cele szkolenia: zapoznanie się z metodami pracy i narzędziami wspierającymi dobrostan ucznia i sprzyjającymi budowaniu dobrych relacji  uczniów z nauczycielami i rówieśnikami w środowisku szkolnym.

Temat uczniowskiego dobrostanu jest nie tylko obiektem zainteresowań naukowców, ale przenosi się na grunt praktyki edukacyjnej. W ostatnim czasie szczególnie zwrócono uwagę na ten aspekt ze względu na niepokojące badania dotyczące zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.  Istnieje bardzo duża potrzeba wzmocnienia kondycji psychofizycznej uczniów oraz odbudowania utraconych relacji, dużą rolę w tym temacie odgrywają nauczyciele.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • jak wygląda obecnie kondycja psychiczna uczniów i uczennic;
 • czym jest dobrostan psychiczny (wellbeing);
 • jak wspierać dobrostan swoich uczniów
 • jaki jest wpływ stresu na możliwości uczenia się.

Poznasz:

 • różne sposoby reagowania na sytuacje kryzysowe;
 • ciekawe ćwiczenia służące budowaniu pozytywnej atmosfery w relacjach nauczyciela z uczniami.

Proponowane szkolenie pozwoli uczestnikom na zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych, które w z pełnym powodzeniem można wykorzystać w codziennej pracy w szkole.

Prowadząca: Katarzyna Kasperkiewicz-Morlewska.

Cena: 55 zł.

Dobrostan psychiczny nauczyciela, czyli jak zadbać o siebie

Uczestnicy: Nauczyciele i specjaliści pracujący w różnych placówkach edukacyjnych.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.

Szkolenie on-line – zajęcia mają charakter praktyczny (prezentacja ćwiczeń), wzbogacone są treściami teoretycznymi.

Zadowolenie z wykonywanej pracy jest bardzo ważne w życiu każdego człowieka. Satysfakcję powinna dawać nie tylko płaca, jaką otrzymamy za wykonywane obowiązki, ale również efekty pracy, atmosfera w miejscu pracy, radość z tego, czym się zajmujemy, czy choćby status społeczny, jaki osiągamy, dzięki pracy. Jeśli jesteś dobrym nauczycielem, oddanym uczniom i cenionym przez współpracowników, prawdopodobnie brak Ci czasu, żeby wystarczająco zadbać o siebie i utrzymać ten stan rzeczy na dłużej.  Podczas szkolenia dowiesz się:

 • czym jest dobrostan psychiczny?(wellbeing);
 • co może się stać, jeśli praca jest ciągłym źródłem stresu i nie sprawia radości;
 • jak osiągnąć wzrost poczucia zadowolenia dzięki zaspokajaniu aspiracji osobistych oraz tych związanych z pracą;
 • o czym nie wolno zapominać, gdy chcemy zadbać o swój dobrostan.

Poznasz ciekawe propozycje ćwiczeń, które pomogą Ci podnieść poziom dobrostanu (rozumianego jako pozytywne emocje i relacje, poczucie sensu, zaangażowanie i osiągnięcia) w krótkim  czasie.

Twoje relacje z uczniem, a także z jego otoczeniem społecznym, przede wszystkim z rodzicami, to jedno z największych wyzwań. Prezentowane szkolenie pozwoli Ci pomyśleć o swoim zawodzie, swojej zawodowej roli – w nowy, nieoczywisty sposób.

Prowadząca: Katarzyna Kasperkiewicz-Morlewska.

Cena: 55 zł.

ABC nauczania polskiego jako języka obcego

 

Wielu nauczycieli w naszych szkołach i przedszkolach z dnia na dzień musiało się zmierzyć z nową trudnością, jaką jest nauczanie dzieci nie posługujących się  językiem polskim. Jak się z nimi komunikować? Jak uczyć ukraińsko- i rosyjskojęzyczne dzieci języka polskiego? Z jakich pomocy korzystać i jak nie popełniać błędów?

Szkolenie on-line dla nauczycieli, którzy uczą cudzoziemskie dzieci języka polskiego, zwłaszcza dla tych, którzy nie mają przygotowania glottodydaktycznego.

Czas: 2,5 godziny.

Zagadnienia:

 • Jak odnaleźć się w gąszczu (nie)darmowych podręczników do nauki języka polskiego jako języka obcego?
 • Polecane publikacje do nauki języka polskiego dla dzieci ukraińsko- i rosyjskojęzycznych.
 • Inne materiały, które warto wykorzystywać na lekcjach.
 • Miniporadnik metodyczny – sprawdzone metody, dobre praktyki.
 • Typowe błędy popełniane przez uczniów ukraińsko- i rosyjskojęzycznych – na co należy zwrócić szczególna uwagę? (błędy w wymowie, false friends, błędy gramatyczne).
 • Odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja.

Prowadząca: Wioletta Dorosz

Cena: 50 zł (dochód ze szkolenia zostanie przeznaczony na wsparcie uchodźców z Ukrainy).

Zgłoszenia: https://szkolenia.supernauczyciel.pl/zgloszenia/webinar-na-zywo