Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym – jak z nim pracować na lekcji

Uczestnicy: wychowawcy, nauczyciele wszystkich poziomów nauczania i przedmiotów.

supernauczycielCzas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Metody pracy: miniwykład, burza mózgów, ćwiczenia w grupach.

Zagadnienia:

  • Czym jest niedostosowanie społeczne i z czego może wynikać?
  • Czego uczeń zagrożony niedostosowaniem oczekuje od szkoły?
  • Najskuteczniejsze metody pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym.
  • Energizery w pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem.
  • Kontrakt jako szczególna metoda pracy z uczniem trudnym – jak go egzekwować?
  • Przykłady dobrej praktyki.

Opracowanie i prowadzenie szkolenia: Joanna Nowak

Cena: 110 zł.