Profilaktyka uzależnień w szkole – jak chronić młodego człowieka

Uczestnicy: nauczyciele, wychowawcy starszych uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych

supernauczycielCzas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Metody pracy: miniwykład, burza mózgów, dyskusja, prezentacja

Zagadnienia:

  • Na czym polega profilaktyka?
  • Znaczenie czynników chroniących przed uzależnieniami ukształtowanych w domu rodzinnym i grupie rówieśniczej.
  • Rozpoznawanie symptomów uzależnień u uczniów.
  • Niechemiczne sposoby rozpoznawania obecności substancji psychoaktywnych w organizmie.
  • Przykładowe zajęcia profilaktyczne – prezentacja.
  • Kluczowe strategie profilaktyczne – prezentacja wybranych programów.

Opracowanie i prowadzenie szkolenia: Joanna Nowak

Cena: 110 zł.