Jak rozpoznawać i pielęgnować uzdolnienia u dzieci?

Uczestnicy: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

supernauczycielMetody pracy: wykład z prezentacją, burza mózgów, ćwiczenia.

Zagadnienia:

 • Uzdolnienia i talenty, czyli co jest czym?
 • Rozwijanie zdolności w oparciu o naturalne potrzeby i rozwój dziecka.
 • W jaki sposób pobudzać, a nie hamować w dziecku kreatywność?
 • Trening twórczości. Rola grupy i nauczyciela w procesie twórczym.
 • Metody rozpoznawania uzdolnień u dzieci i dbanie o ich rozwój.
 • Stymulowanie sukcesu dziecka – praktyczne rozwiązania.

Opracowanie i prowadzenie szkolenia: Małgorzata Owczarek

Cena: 90 zł.

   

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego – rozwiązania praktyczne (webinar)

 Uczestnicy: nauczyciele języka polskiego w szkole podstawowej.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.

Webinar: wykład z prezentacją, ćwiczenia, dyskusja, działania praktyczne.

supernauczyciel

Zagadnienia:

 • Analiza i konstruowanie zadań sprawdzających znajomość lektur obowiązkowych.
 • Konstruowanie tematów wypracowań o charakterze twórczym oraz argumentacyjnym.
 • Zastosowanie kryteriów oceniania wypracowań o charakterze twórczym oraz argumentacyjnym.
 • Do czego uczniowie nie przywiązują wagi na egzaminie – spostrzeżenia egzaminatora.

Prowadzący: Robert Chamczyk

Cena: 95 zł, webinar nagrany – 85 zł.

Praca z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy

Uczestnicy: nauczyciele przedszkolni i szkolni, specjaliści.

Czas: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.

Szkolenie on-line, którego celem jest nabycie kompetencji w zakresie pracy z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy. Wykład z prezentacją, rozmowa, wymiana doświadczeń, praca w grupach.

Zagadnienia:

 • Komunikacja werbalna u dzieci w różnym wieku, czyli kiedy mówimy o opóźnionym rozwoju mowy.
 • Diagnoza logopedyczna różnicowa – na czym polega i co z niej wynika?
 • Wskazówki do pracy z dziećmi, których rozwój mowy jest opóźniony.
 • Współpraca z rodzicami i terapeutą dziecka z opóźnionym rozwojem mowy.

Prowadząca: Małgorzata Chomicz-Kieniewicz.

Cena: 90 zł; w wersji zarejestrowanej, a nie na żywo – 80 zł.

Dziecko z dyspraksją w mojej klasie/grupie

Uczestnicy: nauczyciele przedszkolni i szkolni, specjaliści.

Czas: 3 godziny dydaktyczne.

Grupa: do 25 osób.

Szkolenie on-line, którego celem jest usystematyzowanie wiedzy na temat dyspraksji, czyli syndromu niezdarnego dziecka. Wykład z prezentacją, rozmowa, wymiana doświadczeń, praca w grupach.

Zagadnienia:

 • Rozwojowe zaburzenia koordynacji, podłoże występujących trudności.
 • Wpływ zaburzeń praksji na rozwój kompetencji dziecka.
 • Sposoby wspierania dziecka dyspraktycznego z deficytami SI, rola terapeutów, rodziców, nauczycieli.
 • Ćwiczenia stymulujące rozwój integracji sensorycznej u dzieci dyspraktycznych.
 • Działania wspierające w klasie.

Prowadząca: Małgorzata Chomicz-Kieniewicz.

Cena: 90 zł; w wersji zarejestrowanej, a nie na żywo – 80 zł.