Pomyśl, ułóż, napisz – wypowiedzi pisemne w edukacji wczesnoszkolnej

Uczestnicy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: zajęcia mają charakter praktyczny, stosowane będą: wykład, rozmowa (dzielenie się doświadczeniami), burza mózgów, zadania do wykonania, prezentacja pomocy i literatury, gry dydaktyczne.

Zagadnienia:supernauczyciel

  • Jak rozwijać umiejętność redagowania wypowiedzi pisemnych?
  • Ćwiczenia rozwijające umiejętność redagowania użytkowych form wypowiedzi: listu, życzeń, ogłoszeń, zaproszeń. Prezentacja środków dydaktycznych: gier, kart pracy, pacynek.
  • Ćwiczenia rozwijające umiejętność redagowania opisu i opowiadania.
  • Kryteria oceniania wypowiedzi pisemnych.
  • Literatura związana z tematem szkolenia.

Prowadząca: Aneta Hynowska.

Cena: 115 zł.