Superwizje dla nauczycieli

Uczestnicy:

  • nauczyciele edukacji przedszkolnej
  • nauczyciele dzieci w wieku wczesnoszkolnym
  • nauczyciele pracujący w klasach 4-8.

supernauczycielCzas trwania: 3-5 godzin dydaktycznych (w zależności od liczebności grupy) lub 1,5 godziny (superwizja indywidualna).

Grupa: do 10 osób.

Zapraszamy do udziału w superwizjach dla nauczycieli, prowadzonych przez psychologa, psychoterapeutę lub pedagoga.

Superwizja ma na celu wsparcie nauczycieli w rozwiązaniu problemu z konkretnym uczniem lub całą klasą. Nauczyciel przedstawia opis ucznia, sytuacji w klasie oraz stosowane do tej pory oddziaływania. Wskazane jest, aby przynieść fragmenty opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (bez danych osobowych), jeżeli uczeń ją posiada. Następnie superwizor za pomocą pytań pomaga poszerzyć rozumienie ucznia czy sytuacji klasowej, z którą zgłosił się nauczyciel i znaleźć skuteczne kierunki oraz metody pracy z dzieckiem/klasą. Podsumowaniem spotkania jest wspólne stworzenie planu pomocowego dla ucznia/klasy. Superwizja grupowa pozwala nauczycielowi poznać inne punkty widzenia niż jego własny i superwizora oraz skorzystać z doświadczeń innych nauczycieli, którzy spotkali się z podobną sytuacją.

Na superwizję warto się zgłosić, aby otrzymać wsparcie w pracy z uczniem z zaburzeniem rozwojowym, psychicznym, niepełnosprawnością, trudnościami emocjonalnymi, a także gdy pojawia się trudna sytuacja w klasie. Uczucia niepewności (pytania: „Czy dobrze robię?, „Czemu to nie działa?, „O co tu chodzi?”), a także zmęczenia, bezsilności, wypalenia w pracy są sygnałami, który oznaczają, że warto skorzystać ze wsparcia i inspiracji w pracy z uczniem/klasą.

Superwizje prowadzą: psycholożki: Barbara KołtyśDorota Trzaska, pedagog Małgorzata Salamon.

Cena: 115 zł (superwzja w grupie) lub 200 zł (superwizja indywidualna).

Superwizje mogą się odbywać w siedzibie NODN Supernauczyciel lub w placówce nauczyciela.