Trening umiejętności społecznych jako grupowa pomoc dzieciom

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych (4 godziny online i 4 godziny stacjonarnie).

supernauczycielMetody pracy: miniwykład, burza mózgów, ćwiczenia w grupach, analiza przypadków.

Zagadnienia:

  • Czym jest TUS i jakie są jego cele?
  • Odbiorcy TUS i obszary do pracy.
  • Rola grupy i prowadzącego w procesie grupowym.
  • Zasady tworzenia kontraktu w pracy z dziećmi z trudnościami.
  • Zagadnienia formalne związane z uruchomieniem grupy.
  • Analiza przypadków i zapoznanie się z zasadami doboru uczestników.
  • Pudełko inspiracji – skąd czerpać pomysły na zadania dla grupy.
  • Przykłady dobrych praktyk – prezentacja przykładowych aktywności podczas treningu.

Opracowanie i prowadzenie szkolenia: Małgorzata Owczarek

Cena: 220 zł.