Obudź w dziecku olbrzyma – jak rozpoznawać i pielęgnować uzdolnienia u dzieci

Uczestnicy: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

supernauczycielMetody pracy: miniwykład, burza mózgów, ćwiczenia w grupach.

Zagadnienia:

  • Jak walczyć z tym, co podcina nam skrzydła?
  • Łamanie stereotypów myślenia.
  • Rola grupy w procesie twórczym.
  • Elementy treningu twórczości.
  • Niekonwencjonalne metody rozpoznawania uzdolnień.
  • Tworzenie recept na stymulowanie sukcesu ucznia.
  • Sposoby dbania o rozwój uzdolnień dzieci.
  • Przykłady dobrej praktyki – prezentowanie przykładowych scenariuszy zajęć.

Opracowanie i prowadzenie szkolenia: Joanna Nowak

Cena: 110 zł.