Aktywna muzyka – taniec i rytmika. Pomysły na zajęcia muzyczno-ruchowe dla dzieci

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

supernauczyciel

Zagadnienia:

  • Piosenki "powitajki".
  • Czemu zajęcia rytmiczne dla dzieci są takie ważne?
  • Zabawy i ćwiczenia oparte na rytmie utworu muzycznego.
  • Wykorzystanie muzyki klasycznej w zajęciach muzyczno-‑ruchowych.
  • Metoda aktywnego słuchania wg Batii Strauss.
  • Muzyka i zmysły – ćwiczenia wspierające integrację sensoryczną u dzieci.
  • Proste układy taneczne.
  • Tańce ludowe – kroki do krakowiaka.
  • Tańce integracyjne.
  • Wykorzystanie chusty animacyjnej lub folii malarskiej w tańcu.

Uczestnicy szkolenia są proszeni o przyniesienie na zajęcia pendrive'a w celu zgrania materiałów.

Prowadząca: Justyna Klimek

Cena: 115 zł

Uwaga! Te warsztaty są zmodyfikowaną wersją zajęć, które były realizowane pt. Pomysły na zajęcia muzyczno-rytmiczne z elementami muzykoterapii cz. 2.