Szkolny doradca zawodowy – towarzysz w rozwoju społeczno-zawodowym ucznia

Samoświadomość, czyli wiedza o tym, co robię w danym momencie i po co to robię jest dla mnie ważne, a co najważniejsze – jest kluczowa w procesie wyznaczania swojej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Dobre jej zbudowanie oraz znajomość rynku pracy są niezbędne. aby osiągnąć cel zawodowy.

Anna Konkel-Zając

Obecnie żyjemy w dynamicznym świecie nieustannych zmian. Kluczową rzeczą staje się to, aby odkrywać własne pasje, talenty, własny potencjał, co zapoczątkuje inwestycję w siebie ku przyszłości. Człowiek ma szansę czuć satysfakcję z tego, co robi, kiedy pracuje zgodnie ze swoimi mocnymi stronami, kiedy wierzy w to, co robi, ponieważ jest to zgodne z jego wartościami.

Uwieńczeniem nauki w szkole podstawowej i gimnazjum jest wybór szkoły średniej - tego miejsca, w którym człowiek może kształtować swoje umiejętności i kompetencje niezbędne w przyszłym zawodzie. Dlatego tak istotna staje się rola doradcy zawodowego, który winien być towarzyszem ucznia w jego rozwoju społeczno-zawodowym. W jaki sposób udzielać owego wsparcia? - na te i wiele innych pytań znajdziemy odpowiedzi podczas szkolenia.

supernauczyciel

Uczestnicy: wychowawcy oraz doradcy zawodowi szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:

  • Doradczy start w szkole – podstawy prawne i organizacja.
  • Jak tworzyć wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego?
  • Jak wspierać uczniów w odkrywaniu indywidualnych zasobów – mocnych stron?
  • Coaching – jak zaplanować interaktywny proces rozwoju ucznia?
  • Przebieg rozmowy doradczej w praktyce.

Prowadząca: Anita Skibińska.

Cena: 110 zł.