Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce przedszkolnej i szkolnej

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.

 supernauczyciel

Czas: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: ćwiczenia praktyczne, dyskusja, dzielenie się doświadczeniami.

Zagadnienia:

  • Obowiązujące akty prawne dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Współpraca przedszkola/szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
  • Prowadzenie dokumentacji w związku z pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
  • Obowiązki nauczycieli wynikające z udzielania w placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Prawa rodziców w kontekście pomocy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej ich dzieciom.
  • Odpowiedzialność za realizację zadań.
  • Pomoc dzieciom z orzeczeniami.
  • Tworzenie IPET-ów.

Prowadząca: Małgorzata Chomicz-Kieniewicz.

Cena: 110 zł