Wizerunek współczesnego nauczyciela

Uczestnicy: nauczyciele.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa – ćwiczenia praktyczne, tworzenie zadań, ocenianie przykładowych prac.

supernauczyciel

Zagadnienia:

  • Rola i zadania współczesnego nauczyciela.
  • Nauczyciel jako autorytet.
  • Cechy dobrego nauczyciela.
  • Uczniowie z Pokolenia Z.
  • Nauczyciel w relacji z rodzicami.

Prowadzący: Robert Chamczyk

Cena: 110 zł.