Diagnoza dzieci przedszkolnych

Uczestnicy: nauczyciele przedszkolni.

supernauczyciel

Czas: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: analiza wytworów dzieci, analiza arkuszy rozwoju psychoruchowego, ćwiczenia w ich interpretacji, planowanie działań wspierających rozwój dziecka.

Zagadnienia:

  • Prezentacja różnych metod diagnozowania (m.in. analiza wytworów dziecka, techniki eksperymentalne).
  • Usystematyzowanie wiedzy na temat orientacyjnych norm rozwojowych dzieci trzy-, cztero-, pięcioletnich.
  • Prezentacja arkuszy rozwoju psychoruchowego oraz sposobów ich interpretacji.
  • Rozmowa z rodzicami – jak przekazywać informacje na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
  • Planowanie działań wspierających rozwój dziecka.

Prowadząca: Marta Kudła.

Cena: 110 zł