Komunikacja interpersonalna – klucz do budowania pozytywnych relacji z uczniami i współpracownikami

Charakter stosunków uczeń-nauczyciel ma podstawowe znaczenie – jeżeli nauczanie ma być skuteczne – w nauczaniu wszystkiego: każdego przedmiotu, wszystkich treści, wszelkich umiejętności, wartości bądź przekonań. Łacina, historia starożytna, matematyka, literatura, zajęcia praktyczne czy chemia – wszystko może być dla młodych ludzi interesujące i podniecające, jeśli mają do czynienia z nauczycielem, który posiada umiejętność nawiązywania z nimi szczególnego kontaktu, kontaktu, w którym potrzeby nauczyciela są respektowane przez uczniów, a potrzeby uczniów są respektowane przez nauczyciela.

T. Gordon, Wychowanie bez porażek

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia. supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: uczestnicy poznają narzędzia pracy tutora w praktyce.

Zagadnienia:

  • Istota i podstawowe pojęcia komunikacji interpersonalnej.
  • Komunikacja werbalna (nadawanie komunikatów, bierne i aktywne słuchanie).
  • Komunikacja niewerbalna.
  • Konflikty w relacjach międzyludzkich w szkole i ich rozwiązywanie.
  • Źródła konfliktów na linii nauczyciel – uczeń.
  • Style zachowania się w konflikcie.
  • Informacja zwrotna w pracy nauczyciela i wychowawcy.

Prowadząca: Anita Skibińska.

Cena: 110 zł.