Ja jestem OK, ty jesteś OK – o komunikacji z rodzicami uczniów i przedszkolaków

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i ze szkół podstawowych. 

supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:

  • Różne style komunikowania się: określenie własnego stylu komunikowania i najefektywniejszego sposobu komunikacji z rodzicami.
  • Umiejętne odczytywanie i stosowanie języka ciała.
  • Ćwiczenie empatycznego odbioru i porozumiewania się z rodzicami.
  • Trenowanie rozmów z rodzicami zmierzających do rozwiązania problemu
  • Zadbanie o swój komfort w kontakcie z agresywnym rozmówcą.

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 110 zł.