By nie wyrósł żaden mur – o współpracy z rodzicami

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów edukacji.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

supernauczyciel

Metoda warsztatowa: analiza przypadków, odgrywanie scenek, dyskusja, dobre praktyki, wymiana doświadczeń.

Zagadnienia: 

  • Postawy i zachowania rodziców utrudniające współpracę z nauczycielami – przegląd typowych trudności w relacjach między nauczycielami a rodzicami, przyczyny i mechanizmy utrwalania barier.
  • Indywidualna praca z rodzicami – jak rozmawiać o problemach ucznia i pomagać w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.
  • Praca z grupą rodziców – inauguracja współpracy (pierwsze spotkanie; jak uzyskać pozytywne nastawienie uczestników zebrania; jak się przygotować merytorycznie i organizacyjnie.

Prowadząca: Monika Gregorczuk.

Cena: 110 zł.