Awans zawodowy w praktyce

Uczestnicy: wszyscy zainteresowani – nauczyciele w trakcie stażu na kolejne stopnie awansu oraz opiekunowie stażu.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

supernauczyciel

Zagadnienia:

  • Przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego nauczycieli.
  • Rady i wskazówki dotyczące pisania planu rozwoju zawodowego, sprawozdań itp.
  • Wzory dokumentów.
  • Ważna rola opiekuna stażu.
  • Zadania dyrektora placówki w kontekście awansu zawodowego nauczycieli.
  • Bibliografia i zasoby online dotyczące awansu zawodowego.
  • Okiem egzaminatora – rady i wskazówki dotyczące egzaminu i wystąpień przed komisją.

Prowadząca: Ewa Stolarczyk.

Cena: 115 zł.