Grać i śpiewać każdy może, czyli umuzykalnianie dzieci z wykorzystaniem muzykoterapii

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

supernauczyciel

Zagadnienia:

  • Dźwięk, ruch i emisja głosu – ćwiczenia i zabawy kształcące aparat mowy.
  • Śpiew – nowe metody uczenia się piosenek, śpiew i ruch.
  • Nastrój muzyki, muzyka i emocje, ćwiczenia aktywnego słuchania – świadomy dobór utworów muzycznych, propozycje zajęć muzycznych dotykających emocji dzieci.
  • Ciekawe wykorzystanie instrumentów perkusyjnych – nazwy instrumentów, ćwiczenia muzyczno-‑rytmiczne, propozycje zabaw z instrumentami.
  • Zabawy muzyczno-ruchowe jako element historii – interaktywne zajęcia muzyczne dla dzieci, łączące różne formy działań artystycznych.
  • Zabawy muzyczno-ruchowe kształcące poczucie przestrzeni oraz kontakt z własnym ciałem.
  • Elementy muzykoterapii.
  • Tańce integracyjne.

Uczestnicy szkolenia są proszeni o przyniesienie na zajęcia pendrive'a w celu zgrania materiałów.

Prowadząca: Justyna Klimek

Cena: 115 zł

Szkolenie dla grup zamkniętych (na zamówienie placówek) – cena uzależniona od liczebności grupy (co najmniej 3 osoby), kwota minimalna: 2000 zł.

Możliwa modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez placówki.