Tęczowe zabawy z chustą i folią malarską

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej.

supernauczyciel

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia: 

  • Zabawy integrujące grupę.
  • Zabawy uczące kolorów, utrwalające nazwy barw oraz ich rozpoznawanie.
  • Zabawy wprowadzające zasady i uczące ich przestrzegania.
  • Zabawy z chustą przy muzyce.
  • Zabawy usprawniające spostrzegawczość, pamięć, percepcję wzrokową.
  • Zabawy usprawniające motorykę dużą, ćwiczące zwinność, szybkość, refleks.
  • Zabawy wyciszające, relaksacyjne, odprężające.
  • Zabawy ćwiczące współdziałanie w grupie.
  • Zabawy z chustą przy użyciu rekwizytów.

Podczas warsztatów zostaną wykorzystane różne chusty (nie tylko Klanzy) oraz folia malarska.

Prowadząca: Marta Kudła.

Cena: 115 zł.

Szkolenie dla grup zamkniętych (na zamówienie placówek) – cena uzależniona od liczebności grupy (co najmniej 3 osoby), kwota minimalna: 2000 zł.

Możliwa modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez placówki.