Twórcze metody pracy z grupą

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.supernauczyciel

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa: uczestnicy wykonują twórcze ćwiczenia, które mogą wykorzystać w pracy z uczniami; obmyślają rozmaite warianty – dostosowane do różnych grup wiekowych.

Zagadnienia:

  • Twórczość na lekcji – Co to jest twórczość? Dlaczego warto wzmacniać ją u uczniów?
  • Twórczość i przygoda: metody pobudzające samodzielne myślenie i kreatywność uczniów (rozwijanie giętkości, płynności i oryginalności myślenia, wspieranie naturalnej ciekawości, rozwijanie wyobraźni; elementy zabawy, budowanie dobrych relacji w klasie a rozwój kreatywnego myślenia).
  • Wskazówki do pracy z twórczością w klasie – kiedy i jak stosować twórcze metody?

Prowadząca: Monika Gregorczuk.

Cena: 110 zł.