Praca z dzieckiem nieśmiałym

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.supernauczyciel

Metoda warsztatowa: studium przypadków, odgrywanie scenek.

Zagadnienia:

  • Co to jest nieśmiałość i w czym się przejawia?
  • Mechanizm powstawania nieśmiałości.
  • Mówienie językiem uczuć.
  • Praca z dzieckiem nieśmiałym w szkole i w domu (propozycje zajęć, ćwiczenie scenek, szukanie rozwiązań konkretnych problemów).

Prowadząca: Barbara Kołtyś.

Cena: 110 zł.