Praca z dzieckiem z grupy ryzyka dysleksji

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.supernauczyciel

Metoda warsztatowa.

Zagadnienia:

  • Co to jest dysleksja i czym się przejawia?
  • Przyczyny dysleksji.
  • Objawy i diagnoza ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, czyli co powinno zaniepokoić nauczyciela.
  • Istota zajęć terapeutycznych.
  • Praktyczne rozwiązania – metody pracy, ćwiczenia usprawniające.

Prowadząca: Małgorzata Salamon.

Cena: 110 zł.