Moja klasa/grupa i trudne sytuacje wychowawcze – kiedy pozwolić, kiedy zabronić?

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej i klas I-III lub dla nauczycieli pracujących w starszych klasach szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych (kolejne edycje szkolenia dla różnych grup nauczycieli).

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa, podczas zajęć mogą być omawiane problemy zgłaszane przez uczestników.

Zagadnienia: supernauczyciel

  • Zasady w teorii i praktyce – Jak przedstawiać  i wprowadzać zasady w klasie? Różne podejścia do wprowadzania zasad. Skuteczne nauczanie zasad: co robić pierwszego dnia, na co zwracać uwagę po 2 tygodniach, jak reagować po miesiącu, gdy uczniowie „testują” zasady.
  • Sztuka stawiania granic – Jak utrzymywać dyscyplinę na lekcjach i nie poddawać się uczniowskich prowokacjom? Sztuka budowania czytelnych komunikatów i wybrane techniki reagowania w sytuacjach takich, jak: uczniowie nie słuchają nauczyciela; uczniowie dyskutują, gdy zwracasz im uwagę; ociągają się z wykonaniem polecenia, zachowują się niewłaściwie itp.
  • Zachowania ekstremalne – Co robić w przypadku zachowań niebezpiecznych i destrukcyjnych (np. zachowania agresywne). Procedury interwencji.

Prowadząca: Monika Gregorczuk / Barbara Kołtyś.

Cena: 120 zł.

Szkolenie dla grup zamkniętych (na zamówienie placówek) – cena uzależniona od liczebności grupy (co najmniej 3 osoby), kwota minimalna: 2000 zł.

Możliwa modyfikacja treści i czasu trwania szkolenia – zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez placówki.