Nauczyciel w rytmie slow, czyli jak się nie wypalić

Uczestnicy: wszyscy nauczyciele, którzy chcą poprawić jakość swojego życia osobistego i zawodowego.

Czas trwania: 4 godz. dydakt. smile

Zagadnienia:

 • Wypalenie zawodowe – czym jest, komu zagraża, jakie są jego symptomy.
 • Jak się bronić przed wypaleniem zawodowym?
 • Rozwijanie swojej kreatywności, poznawanie swoich mocnych stron.
 • Ludzie, którzy nam szkodzą – jak ich unikać i się przed nimi bronić.
 • Kreowanie wizerunku współczesnego nauczyciela – jak pracować nad sobą.

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie i torbę na przyjemności po pracy. wink

Opracowanie kursu: Robert Chamczyk

Cena: 110 zł.

   

Kreatywne zabawy słowem w przedszkolu i klasach 1-3

Uczestnicy: Warsztaty skierowane są do nauczycieli pracujących w świetlicy szkolnej.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Grupa: do 14 osób.

Metoda warsztatowa – zajęcia mają charakter praktyczny, wzbogacone są treściami teoretycznymi.

Zagadnienia:

 • korzyści wynikające z wykorzystania gier i zabaw słownych podczas zajęć grupowych w świetlicy szkolnej;
 • gry i zabawy słowem dla różnych grup wiekowych – ćwiczenia praktyczne:
  • zabawy rozwijające wyobraźnię
  • kształcenie logicznego myślenia
  • usprawnianie pamięci i koncentracji
  • rozwijanie umiejętności porozumiewania się i nabywanie kompetencji społecznych;
 • zabawy dramowe
 • gry planszowe 
 • gry logopedyczne.

Prowadząca: Katarzyna Kasperkiewicz.

Cena: 110 zł.

Rozwijanie kompetencji wychowawczych, czyli jak budować autorytet nauczyciela?

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.

Czas trwania: 2 x 5 godzin dydaktycznych.

Metody pracy: miniwykład, burza mózgów, ćwiczenia w grupach, analiza przypadków, dyskusja, scenki, quiz.

Zagadnienia:

 • Terminy i pojęcia dotyczące wychowania i pracy z dziećmi.
 • Wyznaczanie granic w pracy z dzieckiem a wartości osobiste.
 • Wprowadzanie zasad i nauka ich przestrzegania.
 • Kary a konsekwencje – schemat stawiania granic w pracy z klasą.
 • Trudne zachowania dzieci i młodzieży a ich potrzeby.
 • Przywództwo i autorytet w pracy z uczniem.
 • Komunikat JA i komunikat TY w pracy z uczniem i rodzicami.

Opracowanie i prowadzenie szkolenia: Małgorzata Owczarek

Cena: 220 zł.