Zrozumieć i wspierać ucznia z ADHD

Uczestnicy: wszyscy zainteresowani tematem – nauczyciele, asystenci, nauczyciele wspomagający, psychologowie, pedagodzy.

supernauczycielCzas trwania: 6 godzin dydaktycznych.

Zagadnienia:

  • Symptomy ADHD – obraz dziecka i jego świata, mocne i słabe strony dziecka.
  • Przyczyny ADHD.
  • Jak pracuje mózg dziecka z ADHD? Jak widzi ono świat?
  • Jak funkcjonuje dziecko z ADHD w przedszkolu i szkole?
  • Jak pracować z uczniem z ADHD? – metody pracy, okulary.
  • Pomoc uczniowi z ADHD – schemat postępowania, system żetonowy, turniej uśmiechniętych twarzy, formy nagradzania.
  • Współpraca z rodzicami.d

Kurs zawiera także linki do filmów dokumentalnych na temat ADHD.

Opracowanie kursu: Barbara Kołtyś (psycholog, psychoterapeuta)

Cena: 100 zł.