Dziecko z zespołem Aspergera w przedszkolu i szkole

 

Uczestnicy: wszyscy zainteresowani tematem – nauczyciele, asystenci, nauczyciele wspomagający, psychologowie, pedagodzy.

Czas trwania: 12 godzin dydaktycznych.

Zagadnienia:

  • Co to jest zespół Aspergera i jakie są jego przyczyny?
  • Jak funkcjonuje dziecko z zespołem Aspergera? – odbieranie i przetwarzanie bodźców, zaburzenia językowe, problemy w zakresie rozwoju czynności poznawczych, mocne strony dziecka z ZA.
  • Informacje dotyczące diagnozowania zespołu Aspergera (m.in. w kontekście krytycznych momentów rozwojowych).
  • Wspieranie dziecka z ZA w przedszkolu i szkole – praktyczne wskazówki na temat komunikacji z dzieckiem, wspierania na lekcjach z poszczególnych przedmiotów.
  • Relacje z rówieśnikami – praktyczne wskazówki dotyczące kształtowania postaw i edukacji rówieśników wobec dziecka z ZA, propozycja zajęć o zespole Aspergera.
  • Współpraca z rodzicami.

Kurs zawiera także linki do filmów dokumentalnych i fabularnych na temat zespołu Aspergera oraz adresy przydatnych stron internetowych.

Opracowanie kursu: Dorota Trzaska (psycholog, psychoterapeuta, pracuje z dziećmi z zespołem Aspergera)

Cena: 120 zł.