Podstawy e-learningu. Jak korzystać w szkole z platformy edukacynej?

Uczestnicy: wszyscy zainteresowani.

Czas trwania: 15 godzin dydaktycznych.

supernauczyciel

Zagadnienia:

  • Na czym polega e-learning?
  • Jakie są jego wady i zalety?
  • Obsługa platformy Moodle (konfiguracja kursu, komunikacja asynchroniczna i synchroniczna, zarządzanie uczestnikami, zamieszczanie materiałów, ocenianie zadań).
  • Jak zaplanować pracę na platformie?
  • Metodyka tworzenia i prowadzenia lekcji.
  • Planowanie i zakładanie własnych kursów na platformie.

Opracowanie kursu: Marlena Plebańska.

Cena: 80 zł.