Nic gorszego niż nuda na lekcji – jak aktywizować i motywować uczniów

Uczestnicy: wszyscy zainteresowani.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

supernauczyciel

Zagadnienia:

  • Dlaczego uczniowie nudzą się na lekcji?
  • Jakie są konsekwencje nudnych zajęć?
  • Co sprzyja zwiększonej motywacji uczniów, a co ich demotywuje?
  • Sposoby aktywizowania uczniów –metody pracy, które angażują.
  • Opracowywanie scenariuszy zajęć zgodnie z poznanymi zasadami.

Opracowanie kursu: Ewa Wojtyra.

Cena: 85 zł.