Kurs kierowników wycieczek szkolnych (e-learningowe)

Uczestnicy: wszyscy zainteresowani.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne.

supernauczyciel

Zagadnienia:

  • Wycieczka szkolna a wypoczynek.
  • Akty prawne dotyczące wycieczek szkolnych – co wynika z aktów zewnętrznych, a czego powinny dotyczyć regulaminy i zarządzenia wewnętrzne (obowiązujące w danej placówce).
  • Obowiązki kierownika wycieczki szkolnej.
  • Obowiązki opiekuna wycieczki szkolnej.
  • Zasady organizacji wycieczek pieszych, autokarowych, rowerowych, górskich.
  • Zasady postępowania w przypadkach szczególnych, np. podawanie leków, zaginięcie uczestnika wycieczki.
  • Dokumenty związane z wycieczkami szkolnymi, przykładowe procedury, regulaminy.

Opracowanie kursu: Ewa Wojtyra.

Cena: 95 zł.