Przedszkolak wysoko wrażliwy

Uczestnicy: nauczyciele edukacji przedszkolnej specjaliści pracujący w przedszkolu.

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne.

Szkolenie w formie webinaru; metody pracy: wykład, dyskusja, analiza przypadków, odpowiedzi na pytania, ćwiczenia do pracy własnej uczestników.

Wysoka wrażliwość to termin, z którym spotykamy się coraz częściej w pracy z dziećmi. To szkolenia pomoże usystematyzować wiedzę dotyczącą wysokiej wrażliwości. Odniesienia do praktyki i codzienności pomogą Państwu stworzyć podstawy do budowania relacji z dziećmi i uzupełnią skrzynkę z narzędziami do pracy. 

Zagadnienia

  • Dziecko wysoko wrażliwe, czyli krótka charakterystyka potrzeb i możliwości przedszkolaka.
  • Wysoka wrażliwość w praktyce, czyli jak się przejawia w relacji z dzieckiem.
  • Świat oczami dziecka wysoko wrażliwego – jak je wspierać w codzienności przedszkolnej.

Opracowanie i prowadzenie szkolenia: psycholog Małgorzata Owczarek

Cena:  90 zł.