Ocena pracy nauczyciela

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, dyrektorzy placówek.

Grupa: do 25 osób.

Czas trwania: 3 godziny  dydaktyczne.

Szkolenie w formie webinaru; metody pracy: wykład, dyskusja, odpowiedzi na pytania.

W programie:

  • Przepisy określające ocenę pracy nauczyciela zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 25 sierpnia 2022 r.
  • Szczegółowa analiza kryteriów oceny pracy – obowiązkowych i dodatkowych.
  • Ocena pracy nauczyciela a awans zawodowy.
  • Tryb odwoływania się od oceny pracy.
  • Dokumentacja związana z oceną pracy.

W trakcie szkolenia będzie możliwość zadawania pytań.

Opracowanie i prowadzenie szkolenia: Ewa Stolarczyk

Cena:  85 zł.